Pierwsza pomoc
a (airway) B (breathing) C (Circulation)
 
Kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Wiemy, że to truizm. Przez pojęcie "bezpieczeństwa" powinniśmy rozumieć nie tylko to, co nakłada na pracodawcę ustawodawca oraz inspektor BHP, lecz także wyposażenie pracowników w wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ta wiedza nie tylko może uratować zdrowie lub życie, ale może stać się również swoistą wartością dodaną do danego miejsca pracy.

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej mogą być połączone z integracją zespołu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

Terminy kursów:

  • ustalany indywidualnie

Kurs obejmuje:

  • Szkolenie z instruktorem;
  • Materiały dydaktyczne;
  • Pomoc instruktora po kursie;
  • Zaświadczenie zgodne z przepisami 

 CENA:  

  • wycena indywidualna


                                                    Informacje i zapisy:    biuro@skysail.pl      tel. + 48 535-069-000

Koszyk