Kurs STCW
Basic Safety Training
 

Kurs uprawniający do wydania książeczki żeglarskiej, niezbędny do wykonywania pracy marynarza. W istocie są to 4 kursy:

    1. Indywidualne Techniki Ratunkowe
    2. Ochrona Przeciwpożarowa – stopień podstawowy
    3. Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej
    4. Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Terminy kursów

ROZPOCZĘCIĘ KURSU 21 września  2020 r.

Miejsce szkolenia:

MAYDAY Gdynia
Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego

Cena: 1000 zł.

Cena obejmuje koszt wystawienia certyfikatu przez Urząd Morski.

Program Kursu:

Program kursu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa aspekty pracy na morzu. Kurs obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne na basenie oraz poligonie pożarowym. Kurs realizowany jest zgodnie z programami modelowymi Międzynarodowej Organizacji Morza, a także rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, a także przez armatorów żaglowców.

                                                                                               Zapraszamy również na:

                                                      Informacje i zapisy:     kursy@skysail.pl     tel. + 48 608 403 735

Koszyk