JSM - SARDYNIA
ŻEGLUJ PO MORZACH I OCEANACH
 
Kurs na stopień Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ 

SARDYNIA   - CALA DEI SARDI KOŁO OLBII

 Termin: 24 września - 1 października 2022

 • Chciałbyś sam poprowadzić jacht, jako kapitan w rejsie pełnomorskim?
 • Chciałbyś posiadać kompetencje do pełnienia funkcji oficerskich na dużych jachtach pełnomorskich?
 • W przyszłości chciałbyś przekazywać swoją wiedzę żeglarską, jako instruktor?
 • Może masz już stopień jachtowego sternika morskiego, ale uważasz, że Twoje kompetencje są niewystarczające do samodzielnego prowadzenia rejsu?
 • Czy po prostu pragniesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności żeglarskie?

 Jeżeli Twoja odpowiedź, przynajmniej na jedno z tych pytań jest twierdząca, to nasz kurs jest właśnie dla Ciebie!

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE NA SARDYNII

PORT ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA TO CALA DEI SARDI KOŁO OLBII

Zajęcia teoretyczne:

podczas zajęć praktycznych 


Zajęcia praktyczne: 

24 września - 1 października 

Podczas zajęć praktycznych istnieje możliwość dopływania do stażu morskiego około 50 godzin.

TERMIN CENA:  

2300 ZŁ

  • zadatek, który jest rezerwacją miejsca w wysokości 50% kwoty
  • II rata płatna do 40 dni przed rozpoczęciem rejsu

Cena kursu zawiera:

 • miejsce na jachcie
 • realizację programu szkolenia
 • materiały dydaktyczne
 • usługi wykwalifikowanej kadry
 • profesjonalną organizację szkolenia

Cena kursu nie zawiera:

 • opłat egzaminacyjnych  zgodnie z cennikiem
 • opłat za wydanie patentu zgodnie z cennikiem PZŻ
 •  wyżywienia
 • dojazdu do i z portu zaokrętowania 
 • paliwo do jachtu
 • opłaty portowe

Wymagania przystąpienia do egzaminu:

 • ukończone 18 lat,
 • 200 h. stażu wypływanego w min. dwóch rejsach pełnomorskich (zgodnie z wymogami PZŻ)

WSTĘPNY PLAN KURSU NA JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

Dzień 1
od 16:00/17:00 - check in - zaokrętowanie i zaprowiantowanie
19:00 - szkolenie z bezpieczeństwa i obsługi instalacji jachtowych i wyposażenia jachtu
21:00 - wieczór integracyjny
Dzień 2 i Dzień 3
08:00 - pobudka, toaleta poranna
08:30 - 09:30 - śniadanie i porządki
09:30 - 17:30 - manewrowanie na żaglach i na silniku, następnie żegluga do kolejnego portu
18:00 - kolacja
19:00 - zajęcia teoretyczne
Dzień 4-Dzień 5
08:00 - pobudka, toaleta poranna
08:30 - 09:30 - śniadanie i porządki
09:30 - Rejs szkoleniowy wraz z praktyką i warsztatami nawigacyjnymi - całodobowy
Dzień 5
około 17:00 - cumowanie
17:30 - kolacja
18:30 - zajęcia teoretyczne
Dzień 6
08:00 - pobudka, toaleta poranna
08:30 - 09:30 - śniadanie i porządki
09:30 - 17:30 - manewrowanie na żaglach i na silniku, następnie żegluga do kolejnego portu
18:00 - kolacja
19:00 - zajęcia teoretyczne
Dzień 7
08:00 - pobudka, toaleta poranna
08:30 - 09:30 - śniadanie i porządki
09:30 - 12:30 - żegluga, manewrowanie na żaglach i na silniku, tankowanie i powrót do portu macierzystego
12:30 - egzamin praktyczny
14:30 - egzamin teoretyczny
17:00 - check out jachtu
18:30 - kolacja i wieczór integracyjny pożegnalny
Dzień 8
09:00 - wyokrętowanie z jachtu i powrót do domów

Program Kursu:

Program kursu realizowany jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi komisji szkolenia PZŻ, rozszerzonymi o elementy istotne z punktu widzenia osoby prowadzącej nowoczesny jacht morski.Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanych Instruktorów żeglarstwa PZŻ. Kadrę kursu stanowią praktycy, posiadający duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu rejsów morskich.

Większość z czasu szkolenia przeznaczonego na zagadnienia teoretyczne zarezerwowano na wykłady i ćwiczenia z następujących dziedzin:

 • Wiadomości o jachtach morskich (budowa jachtu, instalacje jachtowe, teoria żeglowania)
 • Przepisy (MPZZM, postępowanie po wypadku morskim, dokumenty jachtu morskiego, wybrane zagadnienia z Kodeksu Morskiego i innych dokumentów)
 • Nawigacja (nawigacja terestryczna - kursy i namiary, sposoby określania pozycji; obsługa podstawowych urządzeń nawigacyjnych, zasady pracy na mapie, nawigacja z użyciem odbiornika GPS, elementy nawigacji na wodach pływowych, mapy elektroniczne, zasady prowadzenia dziennika jachtowego)
 • Locja morska (oznakowanie systemu IALA, światła nawigacyjne i ich charakterystyki, korzystanie z pomocy nawigacyjnych – spisy świateł, locje, almanachy nautyczne, mapy morskie, aktualizacja pomocy nawigacyjnych)
 • Meteorologia (czynniki meteorologiczne, układy baryczne i zjawiska z nimi związane, mapy synoptyczne, komunikaty meteorologiczne, „nawigacja meteorologiczna” – planowanie trasy z uwzględnieniem pogody)
 • Sygnalizacja i Łączność (Międzynarodowy Kod Sygnałowy, łączność radiotelefoniczna, radiotelefoniczne wzywanie pomocy, sygnały wzywania pomocy)
 • Ratownictwo (wyposażenie ratownicze jachtu morskiego, bezpieczeństwo pożarowe jachtu, zasady holowania, zasady prowadzenia akcji ratowniczej, zasady współpracy ze służbami ratowniczymi, postępowanie w trakcie awarii – mielizna, przeciek, podstawowe zasady pomocy przedmedycznej)
 • Silniki (rodzaje napędów jachtowych, budowa i zasady eksploatacji silnika wysokoprężnego, obsługa instalacji elektrycznej – alternator, funkcja kapitana we współczesnym żeglarstwie morskim (seminarium)

Podczas naszych szkoleń szczególną wagę przykładamy do nauki manewrowania jachtem zarówno pod żaglami, jak i na silniku. 

         Informacje i zapisy:     kursy@skysail.pl     tel. +48 608 403 735;  

 Zapraszamy również na:

Koszyk