Instruktor sportu
Żeglarstwo
Chcesz trenować nowych mistrzów ???
 Kurs instruktora żeglarstwa daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych  i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.  Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla osób posiadających patenty instruktorskie jednego z wymienionych stowarzyszeń PZŻ, PZMWiNW, ISSA. Celem tych kursów jest uzupełnienie posiadanej już wiedzy instruktorskiej i zdobycie tytułu i uprawnień Instruktora Sportu odpowiednio w dyscyplinach: żeglarstwo

INSTRUKTOR SPORTU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145) są uprawnieniami zawodowymi, w przeciwieństwie do uprawnień instruktorskich PZŻ, PZMiNW oraz ISSA, które są uprawnieniami "federacyjnymi" nadawanymi przez stowarzyszenia.

Instruktor sportu ma prawo samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzić ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie
i konkurencji sportu. 

DWIE FORMUŁY kursów 

SUPER PROMOCJA 
DWA SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE W CENIE 1999 ZŁ 

Inwestycja w kadrę gwarancją najwyższej jakości szkolenia!!!

Na naszych kursach instruktorskich uzyskacie możliwość odpracowania nawet 70% ceny kursu na szkoleniach i obozach organizowanych przez SKYSAIL.
Co roku dokładamy najwyższych starań, aby nasza młoda kadra posiadła wiedzę  i umiejętności, dzięki którym nasza znajomość zaowocuje wieloletnią współpracą!

DOŁĄCZ DO ZAŁOGI SKYSAIL!!!

KURS INTENSYWNY 8 DNIOWY

Kurs intensywny odbywa się od  soboty do soboty włącznie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne są organizowane w zależności od warunków pogodowych tak aby przyszli instruktorzy mogli uzyskać jak najwięcej wiedzy teoretycznej i praktyki.  

ISŻ 1 - 2022
Termin: 23 - 30 kwietnia 2022
Cena: 1450 zł 

Plan zajęć
23 - 24 kwietnia godziny : 09 - 18
25 - 29 kwietnia godziny :  15 - 19
30  kwietnia: egzamin

KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

ISŻ 2 - 2022
Termin: 04 - 11 czerwca 2022
Cena: 1450 zł

Plan zajęć
04 - 05 czerwca  godziny : 09 - 18
06 - 10 czerwca  godziny :  15 - 19
11 czerwca : egzamin

KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

KURS  10 DNIOWY Z CZASEM NA NAUKĘ WŁASNĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRAKTYK W WEEKENDY 
I SPRAWDZENIEM SWOICH MOŻLIWOŚCI

Kurs 10 dniowy odbywa się od  poniedziałku y do piątku. Zajęcia teoretyczne i praktyczne są organizowane w zależności od warunków pogodowych tak aby przyszli instruktorzy mogli uzyskać jak najwięcej wiedzy teoretycznej i praktyki. W weekendy istnieje możliwość praktyki i sprawdzenia się w roli instruktora. 

ISŻ 3 - 2022
Termin: 11 - 23 lipca  2022
Cena: 1450 zł

Plan zajęć
11 - 15 lipca   godziny : 15 - 20
18 - 22 lipca  godziny :  15 - 20
23 lipca : egzamin

KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

ISŻ 4 - 2022
Termin: 08 - 20 sierpnia  2022
Cena: 1450 zł

Plan zajęć
08 -12  sierpnia godziny : 15 - 20
15 -19 sierpnia  godziny :  15 - 20
20 sierpnia  : egzamin

KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

Cena kursu zawiera:

 • realizację programu szkolenia
 • materiały dydaktyczne
 • usługi wykwalifikowanej kadry
 • profesjonalną organizację szkolenia
 • paliwo do jachtu
 • opłaty portowe

Cena kursu nie zawiera:

 • opłat egzaminacyjnych 350 zł
 • wydanie patenty 50 zł
 • wydanie duplikatu 50 zł
 • noclegu
 •  wyżywienia
 • dojazdu do i z portu zaokrętowania 

Wymagania przystąpienia do egzaminu:

 •  ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu)
 •  posiada stopień żeglarza jachtowego 
 •  zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia,
 •  posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Program Kursu:

 • Wybrane pojęcia z psychologii, dydaktyki i metodyki.
 • Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych.
 • Przepisy państwowe i związkowe PZŻ.
 • Zagadnienia ogólnożeglarskie.
 • Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych i prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych.
 • Teoria żeglowania.
 • Doskonalenie technik manewrowania jachtem żaglowym.
 • Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego.
 • Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego.
 • Przepisy regatowe.
 • Praktyka regatowa.
 • Zasady treningowe.

                                                   Informacje i zapisy:     kursy@skysail.pl     tel. +48 535-000-092

Koszyk