Szkolenia instruktorskie
pokazuję i objaśniam
 
Kursy instruktorskie prowadzimy z zgodnie z systemem szkolenia PZŻ i PZMiNW i dodatkowo system szkolenia poszerzony jest o informacje typowo sportowe. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu możesz połączyć pasję do żeglowania z pracą.  Kursy instruktora sportu dają natomiast uprawnienia zawodowe i po ich ukończeniu można zostać trenerem.

INSTRUKTOR SPORTU O SPECJALNOŚCI ŻEGLARSTWO


INSTRUKTOR SPORTU-SPORTY MOTOROWODNE


Koszyk