Chorwacja 2015
Rejs Rozpoczeliśmy w kasteli,  płynąc Adriatyku pokonaliśmy 299 mil i odwiedziliśmy Dubrownik, Korcule, Verboskę, Stari grad
 

Koszyk