Instruktor sportu
Motorowodny
Trener to instruktor Sportu
 Kurs instruktora sportów motorowodnych daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych  i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.  Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla osób posiadających patenty instruktorskie jednego z wymienionych stowarzyszeń PZŻ, PZMWiNW, ISSA. Celem tych kursów jest uzupełnienie posiadanej już wiedzy instruktorskiej i zdobycie tytułu i uprawnień Instruktora Sportu odpowiednio
o specjalności: sporty motorowodne.

INSTRUKTOR SPORTU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145) są uprawnieniami zawodowymi, w przeciwieństwie do uprawnień instruktorskich PZŻ, PZMiNW oraz ISSA, które są uprawnieniami "federacyjnymi" nadawanymi przez stowarzyszenia.

Instruktor sportu ma prawo samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzić ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie  i konkurencji sportu, w celu ogólnego 

SUPER PROMOCJA 
DWA SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE W CENIE 1999 zł 

W SEZONIE 2022 PROPONUJEMY 2 FORMUŁY KURSÓW INSTRUKTORSKICH
* KURS INTENSYWNY 8 DNIOWY

*  KURS  10 DNIOWY Z CZASEM NA NAUKĘ WŁASNĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ PRAKTYK W WEEKENDY  I SPRAWDZENIEM SWOICH MOŻLIWOŚCIPLAN ZAJĘĆ

ISM 1 - 2022


23 - 24 kwietnia godziny : 09 - 18
25 - 29 kwietnia godziny :  15 - 19
30  kwietnia: egzamin

KURS ISM I

ISM1 - 2022

termin: 23 - 31 kwietnia 2022


KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

PLAN ZAJĘĆ
ISM 2 - 2022


04 - 05 czerwca  godziny : 09 - 18
06 - 10 czerwca  godziny :  15 - 19
11 czerwca : egzamin

KURS ISM II

ISŻ 2 - 2022

termin: 04 - 12 czerwca 2022


KURS RUSZY PRZY ZAŁODZE MIN 4 OSOBOWEJ

Cena kursu zawiera:

 • realizację programu szkolenia
 • materiały dydaktyczne
 • usługi wykwalifikowanej kadry
 • profesjonalną organizację szkolenia
 • paliwo do jachtu motorowodnego 
 • opłaty portowe

Cena kursu nie zawiera:

 • opłat egzaminacyjnych 350 zł
 • wydanie patent 50 zł
 • wydanie duplikatu 50 zł 
 • noclegu
 •  wyżywienia
 • dojazdu do i z portu zaokrętowania 

Wymagania przystąpienia do egzaminu:

 •  ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
 •  posiada, co najmniej średnie wykształcenie,
 •  posiada stopień sternika motorowodnego
 •  zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia,
 •  posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Program Kursu:

 • Wybrane pojęcia z psychologii, dydaktyki i metodyki.
 • Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych.
 • Przepisy państwowe i związkowe PZMiNW.
 • Zagadnienia ogólnomotorowodne.
 • Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych i prowadzenia szkolenia na jachtach motorowych.
 • Teoria prowadzenia jachtów motorowodnych, skuterów.
 • Doskonalenie technik manewrowania jachtem motorowodnym.
 • Bezpieczeństwo szkolenia motorowodnego.
 • Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu motorowodnego.
 • Przepisy regatowe.
 • Praktyka regatowa.
 • Zasady treningowe.

                                                   Informacje i zapisy:     kursy@skysail.pl     tel. +48 535-000-092

0

Koszyk