Szkolenia instruktorskie
pokazuję i objaśniam
 
Kursy instruktorskie prowadzimy z zgodnie z systemem szkolenia PZŻ i PZMiNW. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu możesz połączyć pasję do żeglowania z pracą. Po kursie na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ możesz uczyć nowych adeptów żeglarstwa. Kursy instruktora sportu dają natomiast uprawnienia zawodowe i po ich ukończeniu można zostać trenerem.

młodszy instruktor żeglarstwa pzż


Instruktor sportu o specjalności żeglarstwo


instruktor sportu-sporty motorowodne


0
Szukajcie nas

 .